ดาวน์โหลด หนังสือวิทยาการคำนวณแบบ unplugged coding (ประถมต้น) โดย สพฐ.

0
980

สพฐ. ได้เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ชื่อ unplugged coding คุณครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้เลย หรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกในช่วงที่น้องๆ อยู่บ้านนี้ก็ได้ครับ