ดาวน์โหลดฟรี รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

0
2058

เมื่อวันเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา คุณครูอาจจะได้อบรมกับ สพฐ. ที่เว็บไซต์ https://webinar.dlit.ac.th/ กันมาแล้ว วันนี้ครูไอทีได้นำ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ มาให้คุณครูได้เตรียมตัวรายงานกัน สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย (เกียรติบัตรจะเปิดให้ดาวน์โหลดวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)