การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2
1688

          เทคโนโลยีรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การทำความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะช่วยให้สามารถปรับปรุงหรือสร้างเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถคาดการณ์ถึงเทคโนโลยีบางชนิดได้ในอนาคตสาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

          เทคโนโลยีเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกื้อหนุน เช่น องค์ความรู้และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ โดยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

          ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน หรือที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายในการควบคุมหรือตรวจสอบ เป็นต้นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสุขภาพ

          เทคโนโลยีทางการแพทย์ หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์ เช่น การตรวจ การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เครื่อง GentleYAG Laser เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงสูง จึงทำให้แสงสามารถผ่านลงไปสู่ผิวได้ลึกกว่า เมื่อเทียบกับเลเซอร์อื่น ๆ จึงแก้ปัญหาต่างๆ ของผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี DCD ซึ่งเป็นแก๊สเย็นที่จะออกมาก่อนการยิงเลเซอร์ เพื่อป้องกันผิวหนังชั้นบนไม่ให้ถูกทำลาย จึงไม่มีผลข้างเคียง GentleYAG Laser มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา

  • กำจัดขนถาวร (Permanent Hair Removal)
  • รักษาริ้วรอยเหี่ยวย่น (Wrinkle)
  • ยกกระชับผิวหน้า (Skin Rejuvenation)
  • รักษาเส้นเลือดขอด (Leg Vein) ที่มีขนาดเล็ก


2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

          บรรจุภัณฑ์จากโฟมทั่วไปที่ใช้บรรจุอาหารมีสารสไตรีน (Styrene) เป็นองค์ประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เกิดจากผลผลิตส่วนเกินในกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตเลียม ซึ่งย่อยสลายยากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ การนำใบไม้จากธรรมชาติมาอัดขึ้นรูปเป็นภาชนะ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติกิจกรรม

          ให้นักเรียนเลือกเทคโนโลยีทางด้านที่สนใจมา 1 ด้าน ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์สื่อสาร จากนั้นวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นจากอดีตมาถึงปัจจุบัน และคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีนั้นที่จะเกิดขึ้น

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 7-16

บริษัท สื่อดี จำกัด, “แสนสิริถอดรหัสเทรนด์บ้านในอนาคต”, https://news.mbamagazine.net/index.php/think-tank/technology/item/518-2017-12-13-16-05-00 สืบค้นวันที่ 4 ก.ย. 61

phatteera pim, “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์”, http://pimmaeyy.blogspot.com/ สืบค้นวันที่ 4 ก.ย. 61

chanagun, “เทคโนโลยีการแพทย์”, https://preat55chanagun.wordpress.com สืบค้นวันที่ 4 ก.ย. 61

Phitsanulok Hotnews, “มน.วิจัยใบทองกวาว ทำเป็นถ้วยจาน ใส่อาหารแทนโฟมลดโลกร้อน”, https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/03/31/83443 สืบค้นวันที่ 4 ก.ย. 61

Comments are closed.