ตั้งเวลาปิดเครื่องบน Linux

0
1420

สำหรับหลายๆ คนที่ชอบดูหนัง ฟังเพลง ก่อนนอนแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ไว้จนหลับ วันนี้ทีมงานครูไอทีมีวิธีการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์มาฝาก โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมใดๆ ให้หนักเครื่องเลยครับ

วิธีการตั้งเวลาปิดเครื่องมีดังนี้

1. เปิด Terminal ขึ้นมาแล้วเข้าสู่ root ให้เรียบร้อยโดยใช้คำสั่ง sudo -i แล้วกด Enter ใส่รหัสผ่าน แล้ว Enter อีกครั้ง


2. ใช้คำสั่ง shutdown -h 22:40  โดยที่ 22:40 คือเวลาที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ปิด เราสามารถตั้งเป็นเวลาอื่นๆ ตามที่ต้องการได้

shutdown -h 22:40


3. หลังจากกดปุ่ม Enter จะขึ้นข้อความดังนี้ Broadcast message from root@server (/dev/pts/0) at 22:30 … The system is going down for halt in 10 minutes! ถือว่าเป็นอันเสร็จกระบวนการ

ถ้าต้องการยกเลิกคำสั่ง เราก็เข้าไปที่ Terminal เข้าสู่ root ให้เรียบร้อย แล้วใช้คำสั่ง shutdown -c

shutdown -c