การติดตั้งฟอนต์ จุฬาภรณ์ลิขิต ในคอมพิวเตอร์ Windows

0
4340

เมื่อ 10 ปีที่แล้วได้มีการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เพื่อเป็นฟอนต์มาตรฐานสำหรับราชการไทยด้วยกัน 13 แบบ และที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างก็คือ ไทย สารบรรณ (TH Sarabun) ล่าสุดมีมติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ในฟอนต์มาตรฐานสำหรับราชการไทยเป็นแบบที่ 14 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานสำหรับราชการไทย เป็นแบบที่ 14 เพื่อเป็นการจารึกพระนามและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา และทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการติดตั้งใช้ฟอนต์นี้เป็นมาตรฐาน ภายในปี พ.ศ.2564

วันนี้ครูไอทีขอนำเสนอวิธีการติดตั้งฟอนต์ดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดฟอนต์มาไว้ในเครื่อง จากลิงก์นี้ https://www.cra.ac.th/th/download_fonts

2. ไฟล์ที่ได้ชื่อ Chulabhorn_Likit.zip เราต้องทำการแตกไฟล์ โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์ แล้วดับเบิลคลิกที่ “Chulabhorn_Likit”


3. ดับเบิลคลิกที่ “desktop”


4. เลือกไฟลืฟอนต์ทั้งหมดแล้วแดรกเมาส์ลากไฟล์มาวางไว้ในเครื่อง (ไดรว์ไหน หรือโฟลเดอร์ไหนก็ได้)


5. เลือกไฟล์ฟอนต์ทั้งหมด “คลิกขวา” แล้วเลือก “Install for all users” รอให้ระบบทำการติดตั้งสักครู่


6. เมื่อเสร็จแล้วเราสามารถใช้งานฟอนต์ “จุฬาภรณ์ลิขิต” ได้ทันที