การสร้างปกรายงานสวยๆ ด้วย Canva

0
1147

สร้างปกรายงานต่างๆ ให้สวยได้ดังใจด้วย Canva ทั้งง่าย ทั้งฟรี และทั้งสวย

แม่แบบที่ใช้ในคลิป [คลิกเพื่อใช้งาน]


การใช้งาน Canva เบื้องต้น : [คลิก]

ใช้แม่แบบปกแบบอื่นๆ [คลิก]