สร้างบทเรียนออนไลน์ ฟรี!! พร้อมวัดผลประเมินผล ด้วย Google Sites และ Google Forms

0
10436

ในยุคที่โรคโควิด-19 ระบาดนั้น ครูอย่างเราไม่รู้เลยว่าเชื้อร้ายนี้จะหายไปก่อนเปิดเทอมหรือไม่ ดังนั้น เราจึงควรเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อลูกศิษย์ืของเรา บทความนี้ทีมงานได้อัดเป็นวิดีโอแนะนำการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ให้เราได้ใช้บริการแบบฟรีๆ มาแนะนำ โดยคุณครูสามารถประยุกย์ใช้ใบกิจกรรม ใบความรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว มาทำให้เป็นแบบออนไลน์ พร้อมแล้วเริ่มกันเลย


สารบัญ

 • เตรียมใบความรู้ ใบกิจกรรม เวลาที่ 0.40
 • เปลี่ยนใบความรู้ให้เป็น PDF เวลาที่ 1.13
 • เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites เวลา 3.00
 • การใช้งาน Google Drive เวลา 11.32
 • สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms เวลา 12.46
 • ตั้งค่าให้แบบทดสอบตรวจคำตอบและรวมคะแนน เวลา 21.25
 • การนำแบบทดสอบมาใช้ เวลา 23.56
 • การทำให้ไฟล์ PDF อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 24.42
 • การสร้างฟอร์มรับไฟล์ เพื่อให้นักเรียนสามารถส่งการบ้านได้ เวลา 27.59
 • การเผยแพร่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เวลา 31.50
 • นักเรียนจะใช้งานเว็บไซต์บทเรียนของเราได้อย่างไร เวลา 32.59
 • คุณครูจะตรวจงานของนักเรียนได้อย่างไร เวลา 35.44
 • จะแก้ไขเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ได้อย่างไร เวลา 38.54ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site คลิก

2. การใช้ Google Forms สร้างแบบทดสอบออนไลน์ คลิก