การบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Filmora Scrn

0
1974

บทความนี้เรานำเสนอโปรแกรม Wondershare Filmora Scrn ในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอ ซึ่งผู้ใช้อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในการบันทึกวิดีโอเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ดาวน์โหลดโปรแกรม Wondershare Filmora Scrn คลิก..

1. เปิดสื่อที่ต้องการนำเสนอ (ในตัวอย่างใช้สื่อคือ Microsoft PowerPoint)


2. ต่อไมโครโฟนเพื่อความคมชัดของเสียง

3. เปิดโปรแกรม Wondershare Filmora Scrn


4. ตั้งค่าโปรแกรม ดังนี้

– Save to : เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอที่บันทึกได้

– Frame Rate : เลือกความต่อเนื่องของไฟล์วิดีโอ ในที่นี้แนะนำเป็น 30 fps

– Quality : เลือกความละเอียดของไฟล์วิดีโอ ในที่นี้แนะนำตั้งเป็น Best

– ติ๊กเลือกที่ “Camera” เมื่อต้องการให้เห็นหน้าของผู้บรรยาย5. เมื่อเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึก (ปุ่มสีแดง)

6. คุณครูเริ่มบรรยาย / สอน

7. เมื่อบันทึกวิดีโอเสร็จแล้ว สามารถหยุดได้โดยกดปุ่ม F9