สร้างระบบตรวจสอบคะแนนเก็บ ด้วย Google Data Studio พร้อมการประยุกต์ใช้

0
1268

ใกล้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565 แล้ว วันนี้ครูไอทีขอนำเสนอระบบที่นักเรียนสามารถเข้ามาเช็คเพื่อตรวจสอบคะแนนเก็บของนักเรียนเอง เพื่อที่นักเรียนจะได้รู้ตัวเองว่าขาดงานใดบ้าง วิธีการไม่ยาก ทำเพียงไม่กี่ขั้นตอน โดยมีข้อสรุปคร่าวๆ ดังนี้
1) สร้าง Google Sheets เพื่อเก็บคะแนนของนักเรียน ซึ่งคุณครูจะเข้ามากรอกคะแนนในส่วนนี้
2) ใช้บัญชีอีเมลของโรงเรียน (Gmail ใช้งานไม่ได้)
3) ใช้ Google Data Studio สร้างหน้าตรวจสอบคะแนน
4) นำลิงก์ไปให้นักเรียนใช้งาน

ทำสำเนาไฟล์บันทึกคะแนน (Google Sheets) คลิก

ทำสำเนาตัวอย่างแบบตรวจสอบคะแนนใน Google Data Studio คลิก