ใช้ Google Sites จัดทำข้อมูลเพื่อประเมิน PA แบบง่าย (พร้อมเทมเพลต)

0
2809

PA หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า Performance Agreement คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ซึ่ง PA คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งตรงสู่การบรรลุซึ่ง วิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือความสำเร็จขององค์กร มีการทำข้อตกลงล่วงหน้าถึงกิจกรรม ตัวชี้วัดที่จะประเมิน ตลอดจนเกณฑ์ผ่าน โดยผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินสามารถร่วมกันกำหนด และข้อตกลงต่างๆ ต้องสอดคล้องกับคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งงานนั้น และ สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน/องค์กรนั่นเอง

คลิปวิดีโอนี้ เป็นขั้นตอนการใช้งาน Google Sites เพื่อนำข้อมูลผลการปฏิบัติงานมาใส่ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินเราได้ง่ายขึ้น โดยเป็นการใช้ Google Sites ผสมกับ Canva พร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ (คลิปนี้อาจจะยาวซักหน่อย แต่รับรองว่า จะคลายความกังวลของคุณครูได้แน่นอน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน Google Site เบื้องต้น : https://kru-it.com/tips/easy-website-creation-with-google-site-basics-2020/
คู่มือการใช้งาน Canva เบื้องต้น : https://kru-it.com/computer/canva/
คู่มือการใช้งาน School Health Hero : https://kru-it.com/tips/school-health-hero/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/info.kruit
ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิง : https://www.facebook.com/KruSaibua