วิธีตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

0
1078

ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว พี่น้องสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ง่าย ดังนี้

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/

2 กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดที่ปุม “ค้นหา”

3 ระบบจะแสดงรายละเอียดผลของการค้นหา อาทิ เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่ และที่สำคัญ มีลำดับในบัญชีรายชื่อ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเปิดดูที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเลย