วิธีรับเกียรติบัตร ระบบอบรมครู (C4T)

0
7081

จากที่ สพฐ. จับมือ สสวท. จัดอบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนนั้น ครูหลายๆ ท่านก็อบรมเสร็จแล้ว แต่รับเกียรติบัตรไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องพิมพ์ (Printer) วันนี้ครูไอทีขอนำเสนอวิธีการบันทึกเกียรติบัตรออกมาเป็น PDF และเป็นไฟล์รูปภาพไว้ใช้งาน พร้อมแล้วเริ่มกันเลย….
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF Foxit Reader : https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/