เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างไร ไม่ให้หลงทาง ด้วย Google Maps

0
2574

วันนี้ครูไอทีขอเสนอวิธีการสร้างแผนที่บ้านนักเรียนในที่ปรึกษาของเราให้เห็นภาพรวมและสามารถเดินทางไปเยี่ยมบ้านได้อย่างถูกต้อง เรามาเริ่มกันเลย

ส่วนของคุณครู

1. สร้างฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่ และที่สำคัญคือ เลขพิกัดละติจูด(Latitude) และลองจิจูด(Longitude) (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มคลิกที่นี่)

2. เมื่อสร้างฟอร์มเสร็จแล้ว ครูนำฟอร์มนั้นไปให้นักเรียนกรอกข้อมูล


ส่วนของนักเรียน

1. นักเรียนกรอกแบบฟอร์มที่คุณครูสร้างขึ้น ข้อสำคัญคือพิกัดละติจูด(Latitude) และลองจิจูด(Longitude) โดยสามารถทำตามคลิปวิดีโอด้านล่างเพื่อหาพิกัดละติจูด(Latitude) และลองจิจูด(Longitude)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://kru-it.com/shared/how-to-find-latitude-and-longitude-with-googlemaps/ส่วนของคุณครู

1. เมื่อนักเรียนกรอกแบบฟอร์มที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณครูเปิดฟอร์มขึ้นมา

2. สร้างชีตจากฟอร์มที่นักเรียนกรอกข้อมูล

3. นำชีตเข้าสู่ Google Maps โดยสามารถทำตามขั้นตอนในคลิปวิดีโอด้านล่างขอบคุณแนวคิดและข้อมูลจาก ครูพงษ์ศักดิ์ แก้วมา และครูจรรยา สิงคะเสลิตร