การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ iMovie

0
3807

ไอมูฟวี่ (อังกฤษ: iMovie) เป็นแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ย่อย ในชุดซอฟต์แวร์ของไอไลฟ์ที่ผลิตโดยบริษัทแอปเปิล ซึ่งไว้ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ แมค โอเอส เอ็กซ์, ไอโอเอส และ แมคโอเอส เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สำหรับการจัดการ, แก้ไขตัดต่อภาพยนตร์ โดยปัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชันสำหรับไอโอเอสแล้ว วิธีการใช้งานมีดังนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก App Store พิมพ์คำค้นว่า “imovie”

2. กดที่ปุ่ม “Get” เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชัน


3. เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว เปิดแอพพลิเคชัน iMovie ขึ้นมา กดที่ “Create Project”


4. เลือกที่ “Movie”


5. เมื่อเข้ามาแล้วแอพพลิเคชันจะให้เราเลือกไฟล์ภาพ และวิดีโอ โดยสามารถเลือกได้จากโฟลเดอร์ด้านซ้ายมือ แล้วกดที่ภาพ หรือวิดีโอที่ต้องการ เมื่อเลือกได้ครบแล้ว (สามารถเพิ่มเติมได้หลังจากนี้) กดที่ “Create Movie”


6. เมื่อเลือกภาพและวิดีโอเข้ามาในแอพพลิเคชันแล้ว เราสามารถเลื่อนภาพและวิดีโอได้โดยการใช้มือกดแล้วเลื่อนซ้าย-ขวา และสามารถเริ่มเล่นวิดีโอได้โดยการกดที่ปุ่ม Play


7. ในกรณีที่ใส่ภาพนิ่ง แอพจะใส่ transition มาให้อัตโนมัติ เราสามารถปิดได้โดยกดที่ภาพ แล้วจะมีปุ่มให้กดเพื่อปิด


8. ในส่วนเริ่มต้น สามารถเพิ่ม Titles ได้โดยการกดที่ Timeline แล้วเลือกปุ่ม “Titles”


9. ในส่วนของรอยต่อระหว่างคลิปแอพพลิเคชันจะมีเอฟเฟคมาให้ โดนสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้โดยกดที่เอฟเฟคนั้นแล้วเลือกในรูปแบบที่ต้องการ


10. ในวิดีโอที่ใส่เข้าไป สามารถปรับแต่งได้ด้วยการกดที่วิดีโอที่ต้องการ หลังจากนั้นแอพจะมีเครื่องมือมาให้ดังนี้

10.1 Actions : เครื่องมือที่จำเป็นคือ Split ใช้สำหรับตัดวิดีโอในส่วนของเส้น Timeline ทับอยู่

10.2 Speed : ใช้สำหรับเร่งความเร็วของวิดีโอ หรือลดความเร็ว


10.3 Volume : ใช้สำหรับเพิ่ม-ลด ระดับเสียงของวิดีโอ


10.4 Titles : ใช้สำหรับแทรกข้อความลงไปในคลิป


10.5 Filters : วิดีโอที่เราแทรกลงไป สามารถเกรดสีได้โดยการใส่ฟิลเตอร์


11. แทรกเสียง โดยการกดที่ปุ่มเครื่องหมายบวก ( + ) ขวามือบน แล้วเลือกแท็บ “Audio” โดนแอพ iMovie จะมีเสียงให้เราได้ใช้ฟรี เมื่อแทรกเสียงเข้ามาแล้ว สามารถกดที่ Timeline เสียงเพื่อตัด หรือปรับเพิ่ม-ลด เสียงได้


12. จากข้อ 11 สามารถเลือกแท็บ “Media” เพื่อเพิ่มภาพ หรือสิดีโอเพิ่มเติมลงไปได้\


13. เมื่อตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้ว กดปุ่ม “Done” แล้วกดที่ปุ่มบันทึก