รู้จัก OBEC Content Center โดย สพฐ. ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

0
2412

สวัสดีคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูไอที มีข่าวมาแจ้ง นั่นคือ OBEC Content Center ซึ่งสร้างสรรค์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่ง OBEC Content Center คือ โปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียน ครู ศึกษานิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash)และงานวิจัยทางการศึกษา สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไปหรือ Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป หรือ Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป OBEC Content Center สามารถเข้าใช้งานได้ถึง 4 รูปแบบ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ iOS โปรแกรมในระบบปฏิบัติการ Windows และเว็บไซต์


OBEC Content Center รองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

Authoring Tool (AT): สร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ ePub และอัปโหลดไฟล์ ePub เข้าสู่ระบบ สามารถแทรก ตาราง ภาพ เสียง วีดิทัศน์ วัตถุ 3 มิติ แกลลอรี่พร้อมทั้งเชื่อมโยงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จาก Content Center ได้ ซึ่งโปรแกรมจะติดตั้งพร้อมโปรแกรม ePub Reader สำหรับใช้ในการเปิดอ่านไฟล์ ePub เพื่อใช้ในการเรียนการสอน งานสำนักงาน หรืองานอื่น ๆ ได้


Content Verification System (CVS): ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ ก่อนที่จะเผยแพร่ผ่าน Content Center


Content Center (CC): ใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชันสำหรับเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาอิเล็ทรอนิกส์ใน 8 ประเภทเนื้อหา ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย รองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้


Content Management System (CMS): บริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้ สิทธิการใช้งาน แดชบอร์ด รายงานต่าง ๆ จำนวนและสถานะของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านชุดโปรแกรมและระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center


Local Content Server (LCS): ให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบที่ติดตั้งและให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN) โรงเรียน/หน่วยงาน สามารถอัปเดตเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากระบบส่วนกลางได้ และผู้ใช้งานสามารถใช้ Content Center (CC) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Local Content Server (LCS)พร้อมแล้ว ลองไปเยี่ยมชม OBEC Content Center กันเลย