สร้างแบบทดสอบออนไลน์จากไฟล์เอกสารที่มีอยู่แล้ว

1
9714

เชื่อว่าคุณครูหลายๆ ท่าน น่าจะมีแบบทดสอบที่เป็นไฟล์เอกสารอยู่แล้ว เมื่อถึงเวลาสอบ คุณครูก็จะปรับปรุงแล้วปริ้นออกมาเพื่อสอบนักเรียน แต่ในสถานการณ์ ณ ตอนนี้ หลายๆ ท่านเริ่มมองช่องทางออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่ วันนี้ ครูไอที จะแนะนำวิธีการแปลงไฟล์แบบทดสอบ ให้เป็นแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่ พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย


สารบัญ
1. จัดเตรียมไฟล์ข้อสอบ
2. นำไฟล์ข้อสอบขึ้น Google Drive
3. แปลงไฟล์ข้อสอบเป็น Google Docs
4. ติดตั้งส่วนเสริม Form Building for Docs
5. ส่งข้อสอบไปใน Google Forms
6. ปรับแต่งข้อสอบใน Google Forms
7. วิธีการนำแบบทดสอบออกไปใช้งาน
Comments are closed.