การตั้งค่ากระดาษแผ่นพับ ด้วยโปรมแกรม PowerPoint

0
2311

วันนี้ครูไอทีจะขอนำเสนอการตั้งค่าหน้ากระดาษในการทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม PowerPoint แบบง่ายๆ และสวยงามกันนะคะ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้