การสร้าง Sheets บันทึกคะแนนนักเรียนแบบออนไลน์

0
2829

จากที่ครูไอทีได้เคยแจกไฟล์บันทึกผลการเรียน (ปพ.5) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [คลิก] แต่ในสถานการณ์นี้ เราต้องสอนนักเรียนออนไลน์ จึงต้องทำให้ไฟล์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ วิธีการมีดังนี้

-ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกคะแนน

-ทำสำเนาไฟล์ใน Google Sheets