การใช้งาน Classroom ร่วมกับครูท่านอื่นๆ

0
1118

ครูไอทีขอเชิญชวนพี่น้องครูทั่วประเทศ “ใช้คลาสรูมร่วมกัน” ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และ Meet ดังนั้น ครูหนึ่งท่านก็มักจะสร้างคลาสรูม 1 ห้อง พอมีครูหลายท่าน คลาสรูมก็หลายห้องตามไปด้วย บทความนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งาน Classroom ร่วมกันของครูหลายๆ ท่าน พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย