การเข้าใช้งาน Google Classroom ด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียน

0
6335

เป็นขั้นตอนการเข้าร่วมคลาสรูม เพื่อเรียนแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียน โดยต้องเริ่มจากการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน Classroom ก่อน ดังนี้

สำหรับนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของแอนดรอยด์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่ <คลิก>

สำหรับนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของแอปเปิล สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่ <คลิก>