YOU บริการ Search Engine น้องใหม่

0
442

เป็นเรื่องปกติที่เวลาเราจะหาข้อมูล เราจะต้องนึกถึง Google ที่เป็นบริการ Search Engine อันดับ 1 (กินส่วนแบ่งการตลาดไปถึง 86.64%) กันแทบทั้งนั้น เพราะมันสามารถหาข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างแม่นยำและหลากหลาย…แต่ในวันนี้ ครูไอที ขอนำเสนอ Search Engine น้องใหม่นามว่า “YOU” ที่แอดมินนำเสนอเพราะความกล้าของ CEO คือ “จะโค่นบัลลังก์ Google ขึ้นเป็นที่ 1”

จากการลองใช้งาน You.com ต้องบอกว่าผู้ใช้อย่างเราสามารถปรับแต่งการค้นหาได้มาก อย่างเช่นการตั้งค่าเลือกผลลัพธ์การค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือจะเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วย Incognito Mode

นอกจากนี้ CEO ยังบอกว่าจะไม่ขายข้อมูลผู้ใช้งานให้กับใคร และจะไม่มีโฆษณาที่ละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอีกด้วยเพราะตอนนี้ YOU มีจุดมุ่งหมายคือต้องการให้บริษัทเป็นที่รู้จักซะก่อนแล้วค่อยหาทางสร้างรายได้จากวิธีอื่นต่อไป

ใครอยากลองใช้ Search Engine น้องใหม่ YOU ก็สามารถเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ you.com