การใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับช่วยในเรื่องการเรียนการสอน

0
22952

Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น เครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย คำถามปรนัย เช่นการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจ คำถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบคำถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของตนเองสำหรับครูผู้สอน

– ขั้นตอนการสมัครใช้โปรแกรม Kahoot

1. เข้าไปที่ https://kahoot.com คลิกที่ “Sign Up”


2. เลือกว่าต้องการใช้ Kahoot ในการทำอะไร ในที่นี้แนะนำให้เลือกเป็น “As a teacher”


3. เลือกระหว่างการลงทะเบียนโดยใช้ facebook หรือ e-mail (ในที่นี้แนะนำให้สมัครด้วย e-mail)


4. กรอกข้อมูลตามภาพด้านล่าง หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Join Kahoot!”


5. เลือกลงมาที่ FEATURE COMPARISON คลิกที่ “Choose the basic version for teachers”– ขั้นตอนการตั้งคำถาม

1. คลิกเลือก “Create” เลือกหัวข้อสำหรับการตั้งคำถาม “Quiz”


2. เข้าสู่หน้าการตั้งหัวข้อของคำถาม กรอกรายละเอียดตามภาพด้านล่าง


3. เริ่มต้นการสร้างคำถามด้วยการคลิกที่ปุ่ม “Add question”


4. หน้าเพิ่มคำถาม ตั้งคำถามตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “Next”


5. เมื่อต้องการทำคำถามเพิ่ม สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Add question” เสร็จแล้วกดปุ่ม “Save”– ขั้นตอนการใช้งานสำหรับครูผู้สอน

1. เข้าไปที่หน้าหลัก https://create.kahoot.it/

2. เลือกหัวข้อ “Kahoots” แล้วคลิกปุ่ม “Play”


3. คลิกที่ “Classic” เพื่อเข้าหน้าเตรียมพร้อมเล่นเกม


4. ให้รหัส PIN กับผู้เล่น เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม “Start”สำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมตอบคำถาม

1. เข้าโปรแกรม เข้าไปที่ https://kahoot.it

2. ใส่หมายเลข PIN ที่ได้จากหน้าจอ เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter


3. ใส่ชื่อสำหรับใช้ร่วมเล่นเกม แล้วกดปุ่ม OK,go!


เมื่อมีผู้เล่นเข้าครบแล้ว ครูผู้สอนกดปุ่ม “Start” คำถามข้อที่ 1 จะปรากฏหน้าจอ โดยคำถามจะโชว์ที่หน้าจอเครื่องของครู และตอบคำถามเลือกคำตอบตามสีและสัญลักษณ์ที่ขึ้นมา

(ตัวอย่างหน้าจอในเครื่องของครู)
(ตัวอย่างหน้าจอในเครื่องของผู้ตอบคำถาม)