สร้างวงล้อสุ่มสิ่งต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสนุกขึ้น ในบทความนี้ครูไอทีจะแนะนำการใช้งาน Wordwall เพื่อสร้างการสุ่ม พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย https://youtu.be/SR4APn0YHS0?si=93HuSQFyZqrz9f1z
แจกฟรี ไฟล์แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ไฟล์ word พร้อมไฟล์ Excel คำนวณสรุปผล แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (Word) แบบคำนวณ (Excel)
แจกไฟล์ Google Sheets สำหรับเช็คชื่อนักเรียน พร้อมสรุปผลการมาเรียน และคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งาน ดาวน์โหลด
ถึงแม้เลือกตั้งจะผ่านไปแล้ว แต่คุณครูอย่างเราจะหยุดนิ่งไม่ได้ วันนี้ครูไอทีจะมาแนะนำวิธีสร้างระบบเลือกตั้งออนไลน์ ด้วยเครื่องมือฟรีจาก Google Looker Studio พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย https://youtu.be/RA5RXqFPfSM?si=vD1-w-O7ilZJ1hKE
เบื่อไหมกับตารางเรียนที่โรงเรียนออกให้ ที่มีแต่ตารางและข้อความ ดูแล้วงงไปหมด รวมถึงตารางสอนของคุณครูก็สามารถใช้ทำได้ ในบทความนี้เราจะประยุกต์ใช้ Canva สร้างตารางเรียน/ตารางสอน ให้ดูสดใส น่าใช้งาน พร้อมแล้วไปรับชมกันเลย https://youtu.be/dUPmET5fS_Y?si=l84TNyfkwzKtmuWU
เคยไหมที่ครูสั่งรายงาน แต่ไม่สะดวกไปทำรายงานที่บ้านเพื่อน วันนี้ครูไอทีจะมาแนะนำวิธีการแชร์ให้เพื่อนสามารถเข้ามาช่วยเราพิมพ์รายงานได้ พร้อมแล้วไปชมวิธีการได้เลย https://youtu.be/XisDQhHfDoU?si=n2hfZ37Gq4AJsRmS

ช่องทางติดตาม

29,000FansLike
3,850SubscribersSubscribe
- Advertisement -
ดาวน์โหลด MicroBlock IDE เวอร์ชันล่าสุด MicroBlock IDE 2.6 MicroBlock IDE 2.3
Liveworksheet เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี และมีรูปแบบใบงานที่หลากหลายให้คุณครูได้เลือกใช้ หรือถ้าคุณครูต้องการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานก็สามารถสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่ง โดยสามารถเลือกระดับสมาชิกได้อย่างหลากหลาย EP.1 liveworksheets การสมัครสมาชิก EP.2 liveworksheets การสร้างใบงานแบบเติมคำ EP.3 liveworksheets...
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก1 เริ่มต้นกับ Photoshop2 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ3 การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน4 การปรับแต่งรูปทรงของภาพ5 การสร้างข้อความตกแต่งภาพ หน่วยที่ 3 เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของ...
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก1 พื้นฐานงานกราฟิก2 การสมัครใช้งาน Canva3 รู้จักเครื่องมือ และการใช้งาน Canva เบื้องต้น หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่าง ๆ4 การแทรกรูปภาพ ตกแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน5 การปรับแต่งรูปทรงของภาพ6 การสร้างข้อความ
หน่วยที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศ1. เรียนรู้ข้อมูล2. เรียนรู้แหล่งข้อมูล หน่วยที่ 2 รู้จักคอมพิวเตอร์3. รู้จักคอมพิวเตอร์4. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์5. การใช้งานคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 3 สนุกกับเม้าส์และแป้นพิมพ์6. สนุกกับเม้าส์7. สนุกกับแป้นพิมพ์8....
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐาน1 พื้นฐานของโปรแกรม Google Sheets หน่วยที่ 2 ประเภทและชนิดของข้อมูล2 การป้อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล3 การจัดรูปแบบชนิดของข้อมูล หน่วยที่ 3 การคำนวณ4 การคำนวณอย่างง่าย5 การคำนวณด้วยสูตรสำเร็จ
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว1 ความหมายของเทคโนโลยี2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 ระบบของเทคโนโลยี4 ระบบทางเทคโนโลยี
หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา5 การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา6 แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ7 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ
หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น1 เครือข่ายไร้สาย2 รถยนต์ไฟฟ้า3 การจัดการโลจิสติกส์ หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา4 การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา5 การระบุปัญหา6 การรวบรวมข้อมูลและการคัดเลือกแนวคิด7 การออกแบบแนวคิด8...
หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา1. อัลกอริทึมเบื้องต้น2. การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ3. การเขียนอัลกอริทึมด้วยการวาดภาพ4. การแก้ปัญหาอย่างง่าย หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายและตรวจหาข้อผิดพลาด4. การเขียนโปรแกรมลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน5. การทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำ6. การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม หน่วยที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้7....
หน่วยที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา1. อัลกอริทึม2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา3. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน หน่วยที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย4. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต5. การใช้งานอินเทอร์เน็ต6. รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต7. ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต
หน่วยที่ 1 นามธรรมกับการแก้ปัญหา1 แนวคิดเชิงนามธรรม2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา3 รหัสลำลองและผังงาน4 ภาษาโปรแกรม หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมเบื้องต้น5 ภาษาไพทอน6 การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก หน่วยที่ 3 จัดการกับข้อมูล7 ข้อมูล8...
หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ1 แนวคิดเชิงคำนวณ หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น2 ทบทวน Scratch3 ประยุกต์ใช้ Scratch สร้างงาน4 ตัวดำเนินการบูลีน5 การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while6 เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else7 ฟังก์ชัน
หน่วยที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน2 การวางแผนการพัฒนาและการติดตามความก้ามหน้า3 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App Inventor4 การประยุกต์ใช้ MIT App Inventor สร้างงาน5 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI) หน่วยที่ 2 การประมวลผลข้อมูล6...