การใช้งาน Liveworksheets

0
1157

Liveworksheet เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี และมีรูปแบบใบงานที่หลากหลายให้คุณครูได้เลือกใช้ หรือถ้าคุณครูต้องการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานก็สามารถสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่ง โดยสามารถเลือกระดับสมาชิกได้อย่างหลากหลาย

EP.1 liveworksheets การสมัครสมาชิก

EP.2 liveworksheets การสร้างใบงานแบบเติมคำ

EP.3 liveworksheets การส่งใบงานให้นักเรียน

EP.4 liveworksheets นักเรียนจะส่งใบงานให้ครูตรวจอย่างไร

EP.5 liveworksheets การการสร้างใบงานแบบโยงเส้นจับคู่ JOIN ARROWS

EP.6 liveworksheets การสร้างใบงานแบบ DROP DOWN เลือกคำตอบที่ปรากฎ

EP.7 liveworksheets การสร้างใบงานแบบ Multiple choice ปรนัยเลือกคำตอบ

EP.8 liveworksheets การสร้างใบงานแบบ check boxes ติ๊กถูกเลือคำตอบ

Ep.9 liveworksheets การสร้างใบงานแบบ Drag and Drop ลากและวางคำตอบ