คอมพิวเตอร์กราฟิก Adobe Photoshop

0
3350

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก
1 เริ่มต้นกับ Photoshop
2 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน

หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ
3 การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน
4 การปรับแต่งรูปทรงของภาพ
5 การสร้างข้อความตกแต่งภาพ

หน่วยที่ 3 เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของ Photoshop
6 เรียนรู้การทำงานของเลเยอร์ (Layer)
7 เรียนรู้การรีทัชภาพและเครื่องมือสำหรับรีทัช
8 ตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์
9 การวาดภาพ

หน่วยที่ 4 Workshop
10 สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบแสงพระอาทิตย์
11 สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบตาข่าย
12 สร้างตัวอักษรสีรุ้ง
13 แต่งภาพธรรมดาให้มีกรอบรูปเล็กๆ
14 สร้างชิ้นงาน