สร้างตัวอักษรสีรุ้ง

0
479

ในบทเรียนนี้ เราจะเริ่มประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างชิ้นงานกันแล้ว ซึ่งถ้านักเรียนลืมการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปแล้ว แนะนำให้นักเรียนย้อนกลับไปดูบทเรียนเก่าๆ ในเว็บไซต์ “ครูไอที” www.kru-it.com เรามาเริ่มกันเลย

1. สร้างไฟล์งานใหม่ขึ้นมา โดยไปที่เมนูคำสั่ง File > New โดยกำหนดค่าดังนี้ ค่า Preset กำหนดเป็น 1024×768 pixels


2. สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ โดยคลิกสร้างที่พาเล็ต Layers


3. ใช้เครื่องมือ Horizontal Type Mask Tool


4. คลิกลงไปบนแผ่นงาน แล้วพิมพ์ข้อความ ในขั้นตอนนี้เราสามารถแก้ไขแบบอักษร ปรับขนาดตัวอักษรได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูก


5. จะได้ข้อความที่เป็นเส้นประล้อมรอบ ดังภาพ


6. ต่อไปเป็นขั้นตอนการลงสี เราจะใช้เครื่องมือ Gradient Tool เลือกสีตามใจชอบ


7. แดรกเมาส์ลงไปบนข้อความ


8. จะได้ดังภาพ เราสามารถนำเส้นประออกโดยการไปที่เมนูคำสั่ง Select > Deselect หรือใช้คีย์ลัด Ctrl + D


9. ก็จะได้ออกมาดังภาพ อาจจะใช้ Picture Style เข้ามาตกแต่งเพิ่มเติม