สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบตาข่าย

0
292

ในบทเรียนนี้ เราจะเริ่มประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างชิ้นงานกันแล้ว ซึ่งถ้านักเรียนลืมการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปแล้ว แนะนำให้นักเรียนย้อนกลับไปดูบทเรียนเก่าๆ ในเว็บไซต์ “ครูไอที” www.kru-it.com เรามาเริ่มกันเลย

1. สร้างไฟล์งานใหม่ขึ้นมา โดยไปที่เมนูคำสั่ง File > New โดยกำหนดค่าดังนี้ ค่า Preset กำหนดเป็น 1024×768 pixels


2. เปิดใช้งานพาเล็ต Channels โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง Window > Channels


3. สร้าง Channels ขึ้นมาใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม Create new Channel 


4. เลือกใช้เครื่องมือ Brush Tool ปรับขนาดตามต้องการ


5. เลือกสีให้เป็นสีเทา


6. แดรกเมาส์ลงไปบนแผ่นงาน


7. ทำให้ภาพเป็นแบบตาข่ายโดยคลิกที่เมนูคำสั่ง Filter > Pixelate > Color Halftone


8. ตั้งค่า Max. Radius 40 pixels แล้วคลิกที่ปุ่ม OK


9. สลับกลับมาที่พาเล็ต Layer แล้วสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่


10. ดึงภาพตาข่ายออกมาจาก Channels โดยการคลิกที่เมนู Select > Load Selection จะได้ภาพที่มี Selection 

11. เลือกสีตามต้องการ (ในที่นี้เลือกสีส้ม) แล้วกดคีย์ลัด Alt + Delete

12. ยกเลิก Selection โดยการกดคีย์ลัด Ctrl + D ก็จะได้ภาพแบบด้านล่าง