แต่งภาพธรรมดาให้มีกรอบรูปเล็กๆ

0
350

ในบทเรียนนี้ เราจะเริ่มประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างชิ้นงานกันแล้ว ซึ่งถ้านักเรียนลืมการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปแล้ว แนะนำให้นักเรียนย้อนกลับไปดูบทเรียนเก่าๆ ในเว็บไซต์ “ครูไอที” www.kru-it.com เรามาเริ่มกันเลย

1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา โดยไปที่เมนูคำสั่ง File > Open จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกไฟล์รูปภาพ เมื่อเลือกภาพได้แล้วคลิกที่ปุ่ม OK


2. ใช้เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool สร้างเส้นประ (Selection) ตามใจชอบ


3. จะได้เส้นประ หรือ Selection ดังภาพ


4. ทำการคัดลอกภาพส่วนที่ Selection ไว้โดยการไปที่เมนูคำสั่ง Edit > Copy หรือกดคีย์ลัด Ctrl + C

5. ทำการวางภาพที่คัดลอกไว้ ลงไปทับตำแหน่งเดิม โดยการไปที่เมนูคำสั่ง Edit > Paste หรือกดคีย์ลัด Ctrl + V

6. เมื่อวางภาพลงไปแล้ว เราจะพบว่าในพาเล็ตของ Layer จะมี Layer1 เพิ่มขึ้นมา


7. ทำการใส่ Style แบบ Drop Shadow และ Stoke


8. กำค่า Stroke ดังนี้ 
– ปรับขนาดเท่ากับ 6 px 
– Position แบบ Inside 
– Color เป็นสีขาว


9. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2-8 เมื่อต้องการสร้างกรอบรูปเพิ่ม ก็จะได้ดังภาพ