คอมพิวเตอร์กราฟิก Canva

0
3176

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก
1 พื้นฐานงานกราฟิก
2 การสมัครใช้งาน Canva
3 รู้จักเครื่องมือ และการใช้งาน Canva เบื้องต้น

หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่าง ๆ
4 การแทรกรูปภาพ ตกแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน
5 การปรับแต่งรูปทรงของภาพ
6 การสร้างข้อความ

หน่วยที่ 3 เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของ Canva
7 เรียนรู้การทำงานของ Layer
8 เรียนรู้การรีทัช และเครื่องมือสำหรับรีทัช

หน่วยที่ 4 Workshop
9 การสร้างปกสวยๆ ด้วย Canva
10 การสร้างวิดีโอนำเสนอด้วย Canva
11 สร้าง Title หัวข้อ ในงานวิดีโอให้สวยด้วย Canva
12 ทำตารางเรียนสวยๆ ด้วย Canva