การสร้างข้อความ

0
330

ตัวอักษรสำคัญกับงานกราฟิกเป็นอย่างมาก นอกจากช่วยสื่อความหมายให้งานกราฟิกแล้ว เราสามารถนำตัวอักษรมาผสมผสานให้เข้ากับงานและสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานกราฟิกได้อีกด้วย ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างอักษร หรือข้อความ

1. ใน Canva เลือก “text” จากแท็บเมนูด้านซ้าย ซึ่งในเมนูนี้ จะมีรูปแบบของข้อความให้เลือกใช้แบบหลากหลายหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้เลย หรือจะเลือกรูปแบบข้อความแบบธรรมดาก็ได้ แล้วนำไปแต่งเพิ่มเติมเอง โดยสามารถเลือกแบบธรรมดาได้จากหมวดหมู่ “Unitled Brank Kit”


2. เมื่อเลือกรูปแบบข้อความได้แล้ว สามารถพิมพ์ข้อความตามต้องการได้เลย โดยเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ ดังนี้

2.1 คือการเลือกรูปแบบของแบบอักษร (font)

2.2 ขนาดของข้อความ หรือตัวอักษร โดยสามารถเลือกปรับขนาดเฉพาะแต่ละตัวอักษรได้

2.3 เปลี่ยนสีให้ข้อความ

2.4 ปรับข้อความเป็นตัวหนา และหรือ ตัวเอียง

2.5 จัดข้อความชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดขวา

2.6 สร้างหัวข้อ

2.7 เครื่องมือเพิ่มเติม


3. จากข้อ 2.7 เครื่องมือเพิ่มเติม เมื่อเลือก … แล้วจะมีเครื่องเพิ่มเติมขึ้นมา อาทิ 

U ขีดเส้นใต้ 

aA ปรับข้อความภาษาอังกฤษเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ลูกศรขึ้นลง (กรอบสีส้ม) คือการปรับระยะห่างของแต่ละตัวอักษร ทั้งระยะห่างแนวตั้ง และแนวนอน

Effects (กรอบสีเขียว) คือเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ให้ข้อความ อาทิ เงา ขอบ และสี

Animate คือการทำให้ข้อความมีการเคลื่อนไหว สำหรับทำ Motion Infographic

Position คือจัดตำแหน่งให้ข้อความ โดยหลักหารทำงานคล้ายๆ กับ layer ในโปรแกรมดัง สามารถเลื่อนให้อยู่บน หรืออยู่หลังได้


4. ในหนึ่งชิ้นงาน เราสามารถใส่ข้อความได้หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสวยงามอ้างอิง Inthanon Panyasopa, ““Typography Still Rules” เทคนิคการใช้ตัวอักษรกับงานกราฟิก”, www.grappik.com สืบค้นวันที่ 6 ก.ย. 2564