รู้จักเครื่องมือ และการใช้งาน Canva เบื้องต้น

0
862

ก่อนใช้งาน จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน (วิธีสมัคร)


แนะนำเมนู

เมื่อดาวน์โหลด และสมัครใช้งาน Canva แล้ว เมนูหลักที่ต้องใช้จะมีด้วยกัน 3 เมนู ได้แก่

1. Create a design คือเมนูสำหรับสร้างงานใหม่ เมื่อต้องการเริ่มสร้างงาน เราจะใช้เมนูนี้

2. Recommended for you คือหน้าแนะนำงาน หรือเทมเพลตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนใหญ่ของผู้ใช้ เพื่อเป็นตัวเลือกในการสร้างงาน

3. All your designs คือเมนูที่รวมงานที่เราได้สร้างไว้ทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการนำกลับมาแก้ไข หรือปรับใช้ในงานต่อไป


เริ่มต้นสร้างงาน

1. เลือกที่เมนู “Create a design”

2. เลือกขนาดตามต้องการ

3. ถ้าขนาดที่ระบบมีไว้ให้ไม่ตรงตามความต้องการ สามารถตั้งค่าขนาดได้เอง


รู้จักหมวดหมู่ของเครื่องมือ

1. Templates คือส่วนที่เลือกรูปแบบงาน โดยเทมเพลตของ Canva มีให้เราได้เลือกใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ของเทมเพลตสามารถเพิ่ม/ลบ ได้อย่างอิสระ นี่จึงเป็นจุดเด่นของระบบ


2. Elements คือองค์ประกอบต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มลงไปในงาน อาทิ กรอบของรูปภาพ ไอคอนต่างๆ เสียง เส้น ฯลฯ


3. Uploads คือส่วนที่รวมภาพ วิดีโอ เสียง ที่ผู้ใช้ใส่ลงไปในระบบ โดยภาพ วิดีโอ และเสียงทั้งหมดจะอยู่ cloud สามารถเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้


4. Text เป็นส่วนของเครื่องมือที่ใช้สำหรับเพิ่มข้อความต่างๆ ให้กับผลงาน โดยมีรูปแบบให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย


5. เป็นส่วนที่ให้ Canva เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ


ตัวอย่างการใช้งาน