การใช้เครื่องมือพื้นฐาน

0
511

การซูมขยาย-ย่อรูปภาพ

การซูมขยายภาพ เป็นการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นเพียงแค่มุมมอง ไม่เกี่ยวกับขนาดของภาพ สามารถทำได้โดยคลิกที่เครื่องมือ Zoom Tool แล้วไปคลิกที่ภาพ ภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือจะใช้คีย์ลัด Ctrl + +

เมื่อซูมขยายภาพแล้ว เราสามารถใช้เครื่องมือ Hand Tool ในการเลื่อนดูภาพได้ หรืออาจะใช้ Navigator เลื่อนดูก็ได้ โดยส่วนที่อยู่ในกรอบสีแดงด้านขวามือจะเป็นส่วนที่แสดงในไฟล์ภาพด้านซ้ายมือ


สี Foreground และ Background

เป็นส่วนที่ต้องทำงานคู่กับเครื่องมือทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสี โดยสีของโฟร์กราวนด์(Foreground) จะเป็นสีที่เราเลือกใช้ ส่วนสีแบ็กกราวนด์(Background) จะเป็นสีพื้นหลังของภาพ

เราสามารถเปลี่ยนสีโฟร์กราวนด์(Foreground) และสีแบ็กกราวนด์(Background) ได้โดยการคลิกที่สีสีโฟร์กราวนด์(Foreground) และสีแบ็กกราวนด์(Background) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่าง Color Picker ขึ้น เลือกสีตามใจชอบ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


การเทสีด้วยถังสี (Paint Bucket Tool)

Paint Bucket Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเทสีลงไปในภาพ โดยสีที่เทลงไปจะอยู่ในส่วนที่มีสีเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นสีที่เทลงไปจะมีความเข้มเท่ากัน เราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้โดยการ

1. ที่ Toolbox เลือก Paint Bucket Tool (ถ้าไม่มี Paint Bucket Tool ให้เลือก ให้คลิกขวาที่ไอคอน Gradient Tool แล้วจึงทำการเลือก Paint Bucket Tool)

2. เลือกสีโฟร์กราวนด์(Foreground) ตามต้องการ

3. เทลงไปในส่วนที่ต้องการ

นอกจากเราจะสามารถเทสีลงไปในภาพได้แล้ว เรายังสามารถเลือกรูปแบบได้จาก Pattern ได้อีกด้วย โดยมีวิธีการดังนี้

1. ที่ Toolbox เลือก Paint Bucket Tool (ถ้าไม่มี Paint Bucket Tool ให้เลือก ให้คลิกขวาที่ไอคอน Gradient Tool แล้วจึงทำการเลือก Paint Bucket Tool)

2. คลิกเปลี่ยนรูปแบบการเทจาก Tool Option Bar โดยเปลี่ยนจาก Foreground เป็น Pattern

3. เลือก Pattern ตามต้องการ

4. เทลงไปในส่วนที่ต้องการ


การเทสีแบบไล่เฉดสี (Gradient Tool)

Gradient Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเทสีลงไปในภาพ โดยสีที่เทลงไปจะไล่ระดับสีแบบอ่อน กลาง เข้ม ซึ่งภาพที่ได้จะดูมีความนุ่มนวนมากกว่าการเทสีลงไป เราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้โดยการ

1. ที่ Toolbox เลือก Gradient Tool (ถ้าไม่มี Gradient Tool ให้เลือก ให้คลิกขวาที่ไอคอน Paint Bucket Tool Tool แล้วจึงทำการเลือก Gradient Tool)

2. เลือกสีโฟร์กราวนด์และแบ็คกราวนด์

3. เลือกรูปแบบการไล่เฉดสี

4. ลากเม้าส์จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย

5. เสร็จแล้วก็จะได้ดังนี้


การระบายสีด้วยดินสิและพู่กัน

Pencil Tool(ดินสอ) และ Brush Tool(พู่กัน) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบายสี และวาดลวดลายต่างๆ ลงในภาพ ซึ่งเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดนี้จะมีรูปแบบให้เลือกใช้อย่างมากมาย วิธีการเรียกใช้งานคือ

1. คลิกที่ Pencil Tool(ดินสอ) หรือ Brush Tool(พู่กัน)

2. เลือกสีโฟร์กราวนด์ตามต้องการ

3. คลิกขวาที่แผ่นงาน แล้วปรับแต่งขนาด และเลือกรูปแบบ

4. คลิกเม้าส์ไปที่แผ่นงานก็จะได้ดังภาพ


การใช้ยางลบ (Eraser Tool)

เป็นการลบส่วนต่างของภาพ สามารถทำได้ด้วยการคลิกที่เครื่องมือ Eraser Tool เสร็จแล้วคลิกขวาที่แผ่นงาน ปรับแต่งขนาด แล้วคลิกที่แผ่นงานเพื่อลบ

เครื่องมือที่ซ่อนอยู่ใน Eraser Tool ยังมีอีก 2 ตัวนั่นก็คือ

  • Background Eraser Tool ใช้ลบพื้นที่ภาพที่เม้าส์ลากผ่านให้มีลักษณะโปร่งใส
  • Magic Eraser Tool ใช้ลบพื้นที่ภาพที่มีสีใกล้เคียงกันให้มีลักษณะโปร่งใส


การใส่ข้อความ (Type Tool)

Type Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างข้อความ โดยเครื่องมือดังกล่าว สามารถสร้างข้อความได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง แนวนอนแบบเส้นประ แนวตั้งแบบเส้นประ (เส้นประมีประโยชน์คือเราสามารถไล่เฉดสีให้กับตัวอักษรได้)


การตัดภาพเฉพาะส่วน (Crop Tool)

ภาพที่เรานำเข้ามาในโปรแกรมเพื่อใช้งานบางภาพเราต้องการใช้งานเพียงแค่บางส่วน ดังนั้นเราสามารถตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกได้ดังนี้

  1. คลิกที่เครื่องมือ Crop Tool 
  2. ลากเม้าส์บนบริเวณพื้นที่ภาพ เพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการ
  3. ทำการปรับขนาดตามต้องการ
  4. เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด


การย้อนกลับ (Undo)

ในการทำงาน ความผิดพลาดย่อมเกิดได้เสมอ ดังนั้น เมื่อเกิดการผิดพลาด เราสามารถย้อนกลับได้ 1 ครั้งโดยกดปุ่ม Ctrl + Z ที่คีย์บอร์ด แต่ถ้าต้องการย้อนกลับมากกว่านั้น เราสามารถทำได้โดย เปิดพาเล็ต History ขึ้นมา แล้วเลือกย้อนกลับตามต้องการ


การเพิ่มพื้นที่การทำงานของภาพ (Canvas size)

            บางครั้งภาพที่เรานำมาใช้งานมีขนาดพื้นที่เล็กเกินไปที่จะใช้งาน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่การทำงานให้มากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. นำภาพเข้าสู่โปรแกรม
  2. ไปที่เมนูคำสั่ง Image > Canvas Size จะปรากฏหน้าต่าง Canvas Size ขึ้นมา
  3. ใส่ขนาดความกว้าง (Width) ความสูง (Height) เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม OK


สีกับงานกราฟิก

จิตวิทยาเกี่ยวกับสี

สีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ การเลือกสีให้เข้ากับเนื้อหาของงาน จะทำให้งานมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และยังส่งผลอย่างมากกับความสวยงามของงาน

ความรู้สึกที่คนส่วนใหญ่มีต่อสีต่างๆ

สีฟ้า

ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยทำให้มีสมาธิ แต่ถ้ามีสีน้ำเงินเข้มเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกซึมเศร้าได้

สีเขียว

เป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ใช้เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น

สีเหลือง

เป็นสีแห่งความเบิกบาน เร้าอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี ให้ลองสังเกตดูว่า วันที่ท้องฟ้ามืดครื้มปราศจากแสงแดด เราจะรู้สึกหงอยเหงา หดหู่ แต่พอมีแสงแดด ท้องฟ้าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น

สีแดง

เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมีสุขภาพดี ความมีชีวิต ความรัก ความสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง สีแดงจัดมีความหมายแฝงด้านกามารมณ์ นอกจากนี้สีแดงยังสร้างความรู้สึกรุนแรง ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง มันจะใช้กันกรณีที่เกี่ยวกับความตื่นเต้น หรืออันตราย

สีม่วง

ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด แต่เดิมสีม่วงได้มาจากสัตว์มีกระดอง,เปลือก ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชื่อว่า Purpura จึงได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Purple

สีส้ม

ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง เป็นสีที่เร้าความรู้สึก ปรกติควรใช้แต่น้อยเมื่อเทียบกับสีอื่น สังเกตว่าคนที่อยู่ในห้องสีส้มจะอยู่ได้ไม่นาน

สีน้ำตาล

ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลือง หรือสีทอง เพราะถ้าใช้สีน้ำตาลเพียงสีเดียว อาจทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ได้

สีเทา

ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน
สีนี้มีข้อดีคือทำให้เย็น แต่สร้างความสร้างความรู้สึกหม่นหมองได้ ควรใช้ร่วมกับสีที่มีชีวิต โทนสว่างอย่างน้อยหนึ่งสี

สีขาว

ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม ให้ความรู้สึกรื่นเริง โดยเฉพาะเมื่อใช้กับสีแดง เหลือง และส้มอ้างอิง ปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549

            hellomyweb.com . “การออกแบบเว็บไซต์”. www.hellomyweb.com/index.php/main/tutorial . 2553