เรียนรู้การรีทัชภาพและเครื่องมือสำหรับรีทัช

0
469

รีทัช (Retouch) คือ การตกแต่งภาพเฉพาะจุด เพื่อให้ภาพในส่วนที่เป็นตำหนิได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น และรวมไปถึงการผสมผสานภาพให้เกิดความแปลกใหม่ยิ่งขึ้นด้วย


ปรับค่าความคมชัดของภาพด้วยเครื่องมือ Focus Tools

Focus Tools คือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้สำหรับการปรับความคมชัดของภาพ แย่งออกเป็นเครื่องมือย่อยๆ ดังนี้

 1. Blur Tool ใช้สำหรับ ทำให้ภาพเบลอ
 2. Sharpen Tool ใช้สำหรับ ทำให้ภาพมีความคมชัด
 3. Smudge Tool ใช้สำหรับ เกลี่ยสีทำให้สีในภาพดูเรียบเนียนและกลมกลืนกันมากขึ้น


Toning Tools คือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับโทนสีของภาพให้มืดหรือสว่าง แย่งออกเป็นเครื่องมือย่อยๆ ดังนี้

 1. Dodge Tool ใช้สำหรับ ทำให้ภาพมีความสว่างขึ้น
 2. Burn Tool ใช้สำหรับ ทำให้สีของภาพดูเข้มขึ้น
 3. Sponge Tool ใช้สำหรับปรับค่า Saturate ของสีให้มีความเข้มขึ้น หรือจางลง


Clone Tools คือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำสำเนาภาพ แบ่งออกเป็นเครื่องมือย่อยๆ ได้ดังนี้

 1. Clone Stamp Tool ใช้สำหรับทำสำเนาของภาพในบางส่วน หรือทั้งหมด
 2. Pattern Stamp Tool ใช้สำหรับสร้างลวดลายให้กับภาพ


Repair Tools คือกลุ่มเครื่องมือแก้ไขจุดที่เป็นตำหนิให้กับภาพ มีเครื่องมือย่อยดังนี้

 1. Spot Healing Brush Tool ใช้สำหรับ ตกแต่งจุดตำหนิ โดยโปรแกรมจะคำนวณสีของพื้นที่ใกล้เคียงมาแทนที่
 2. Healing Brush Tool ใช้สำหรับ ตกแต่งส่วนของภาพที่ไม่สมบูรณ์ โดยการเลือกพื้นที่รอบข้างมาแทนที่
 3. Patch Tool ใช้สำหรับ ตกแต่งพื้นที่ที่เราเลือกไว้ โดยนำส่วนที่ใกล้เคียงมาแปะแทนที่
 4. Red Eye Tool ใช้สำหรับ แก้ไขภาพที่ถ่ายออกมาแล้วติดตาแดงอ้างอิง ปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549