การปรับแต่งรูปทรงของภาพ

0
717

บอกตำแหน่งของภาพด้วย Ruler

Ruler คือไม้บรรทัดที่อยู่บริเวณด้านบนแล้วด้านขวาของแผ่นงาน เพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิงและบอกตำแหน่ง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดวางภาพ เราสามารถเรียกใช้งานไม้บรรทัดได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง View เลือก Rulers จะปรากฏแถบไม้บรรทัดขึ้นมาทั้ง 2 ด้าน


ปรับขนาดรูปภาพด้วย Transform

Free Transform

เป็นการปรับขนาดภาพโดยทั่วไปคือปรับขนาดเล็ก-ใหญ่ หมุน สามารถทำได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง Edit > Free Transform

**การย่อ-ขยาย ภาพโดยไม่ให้เสียสัดส่วนของภาพสามารถทำได้โดยกดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วจึงย่อ-ขยาย

Skew เป็นการบิดภาพให้มีลักษณะลาดเอียง โดยให้บิดกรอบด้านหนึ่ง ซึ่งกรอบอีกด้านจะอยู่คงที่ วิธีการเข้าใช้งานคือเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Transform > Skew


Distort เป็นการบิดภาพที่ไม่มีการล็อคกรอบไว้ ทำให้บิดภาพได้โดยไม่มีการรักษาสัดส่วนของภาพ วิธีการคือเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Transform > Distrot


Perspective เป็นการบิดภาพโดยมุมทั้งสองข้างเอียงเข้าหากัน ทำให้ภาพที่ได้ดูมีมิติ มีความลึก ความสูง โดยสามารถกระทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Transform > Perspective


Warp เป็นการดัดภาพเป็นแนวโค้งเข้ากับรูปทรงต่างๆ มีวิธีการใช้งานคือไปที่เมนูคำสั่ง Edit > Transform > Warp


อ้างอิง ปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549