ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจำวัน

1
2960

อุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีหลายชนิดที่นักเรียนรู้จัก เช่น คอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล นาฬิกาอัจฉริยะ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ต่างๆ ได้ คอมพิวเตอร์จึงสามารถมีรูปร่างอย่างไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปร่างอย่างที่เราคุ้นเคย หรือพบเห็น เช่น เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือ ATM


การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

          เพื่อให้อุปกรณ์เทคโนโลยีใช้งานได้นานๆ ผู้ใช้จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำในการใช้ รวมถึงการดูแลรักษา ดังนี้


คอมพิวเตอร์

1) ตั้งคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากผนังพอสมควรเพื่อการระบายความร้อนที่ดี

2) ไม่เปิดและปิดเครื่องบ่อยๆ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

3) ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยใช้ไม้กวาดขนไก่ หรือ แปรงขนอ่อน ปัดฝุ่นละอองจากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ด

4) ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานใกล้คอมพิวเตอร์

5) ควรคลุมผ้าทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว


แท๊บเล็ต

          1) ไม่โยน เคาะ หรือเขย่าแท๊บเล็ต การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายใน และกลไก ที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

          2) ไม่ควรเก็บแท๊บเล็ตไว้ในที่ร้อนจัด เพราะจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง อาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหายและไม่ควรเก็บไว้ในทีที่เย็นจัด

          3) อย่าให้หน้าจอกระทบกับวัตถุมีคมหรือของแข็งเพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน หรือหน้าจอแตก

          4) ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับรองมาตรฐาน และเหมาะสมกับโทรศัพท์แต่ละรุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ แบตเตอรี่เสื่อมหรือเกิดอันตราย เช่น แบตเตอรี่ระเบิด

          5) หากเครื่องเกิดเสียหายหรือขัดข้อง ควรนำไปซ่อมแซมที่ศูนย์บริการ


กล้องดิจิตอล

          1) ใช้งานกล้องดิจิตอล ด้วยความทะนุถนอม เช่น กดปุ่มอย่างช้าๆ ด้วยความนุ่มนวล

          2) ก่อนทำการเช็ดเลนส์ ให้จับด้านบนของตัวกล้องและเป่าฝุ่นออกจากนั้นให้ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษ สำหรับทำความสะอาดเลนส์โดยเฉพาะเช็ดเลนส์กล้องและส่วนอื่นๆ ของตัวกล้องเบาๆ

          3) ถ้าไม่ได้ใช้กล้อง ควรเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือเก็บใสกระเป๋ากล้องไม่ควรไว้ในที่ที่ มีความชื้นและสกปรกเพราะจะทำให้กล้องชำรุดได้ง่าย
            

          4) ระมัดระวังไม่ให้วัตถุมีคมขีดข่วนที่เลนส์ของกล้อถ่ายภาพ


การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

          ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยการสื่อสารมีหลายช่องทางผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เราจึงควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

          1. ปรับแสงสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับดวงตา

          2. นั่งในท่าที่เหมาะสม และไม่อยู่ใกล้หน้าจอมากเกินไป

          3. พักสายตา พักอิริยาบถทุกๆ 20 นาที

          4. ใช้เก้าอี้ที่มีขนาดเหมาะสมกับแต่ละบุคคลอ้างอิง

วริณศิญา  พงษ์เกษ “คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ” ,http://krupicnic.patum.ac.th/kha-xthibay-raywicha/it-m-1/unit-1-com, สืบค้นวันที่ 16 กรกฎาคม 2562