เครื่องมือช่างพื้นฐาน

0
1752

เครื่องมือช่างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างชิ้นงานเพื่อช่วยในการผ่อนแรง ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ละเอียด แม่นยำมากขึ้น การรู้จักเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยจึงมีความสำคัญทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเองและความสำเร็จของงาน


เครื่องมือสำหรับการวัด


เครื่องมือสำหรับการตัด


เครื่องมือสำหรับการติดยึด
กิจกรรม ให้นักเรียนออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันมา 1 ชิ้น แล้วเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นสร้างใช้งานนั้นออกมา ให้สามารถใช้งานได้จริง