การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี

0
1548

การเพิ่มมูลค่า

หมายถึงสิ่งต่างๆที่ผู้ผลิตใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มทางด้านราคาและมูลค่าทางการตลาดซึ่งหมายถึงการรับรู้ถึงคุณค่าทางจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งการเพิ่มมูลค่าสามารถทำได้หลายวิธี

1. การปรับปรุงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น

3. การได้รับมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4. การเปลี่ยนสถานที่หรือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ


อ้างอิง Admin, “เปิดตำนาน โค้กขวดแก้ว 100 ปี แตกยังไงใครๆก็ยังจำได้”, https://www.brandbuffet.in.th/2015/12/coke-bottles-100-years-history/ สืบค้นวันที่ 4 มิ.ย. 63