แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ “เพิ่มทักษะ สู่อาชีพอนาคต”

0
149

แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ “เพิ่มทักษะ สู่อาชีพอนาคต” วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา การเขียนโปรแกรม ด้วย SCRATCH ทำความรู้จักกับโค้ดดิ้ง และการเขียนโปรแกรม วิชาแห่งโลกอนาคตที่ส่งเสริมทักษะให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล