โครงการอบรมออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

0
1888

ครูประถมฯยกมือขึ้นอบรมออนไลน์กลับมาแล้ว !!

แค่กดเข้าร่วมกลุ่ม “Active Learning คลังไอเดียสร้างสมรรถนะ” รับลิงก์ลงทะเบียนพร้อมกันวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น.!!

โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง เพื่อประกอบการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา”

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
-ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการออกแบบการเรียนรู้ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
-คุณรติกร ปฐมกาลบุตร ผู้จัดการฝ่าย Assessment บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

หัวข้องานอบรม
– แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง เพื่อประกอบการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
– ตัวอย่างเครื่องมือ และสื่อสำหรับครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา


กดเข้าร่วมกลุ่ม”Active Learning คลังไอเดียสร้างสมรรถนะ” เพื่อรับลิงก์ลงทะเบียนพร้อมกัน : https://www.facebook.com/groups/1035688730976070

พร้อมรับใบวุฒิบัตรออนไลน์หลังจบการอบรม
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ
โทร. 097-281-9905 / 086-341-8002