10 หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่ “ครู” ไม่ควรพลาด แก้เหงาช่วงปิด (ถ้าได้ปิด)

0
813

แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร อบรมจบแล้วได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตร ครูยุคใหม่สร้าง Learning Contents อย่างไรให้ปังและโดนใจ

หลักสูตร ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และการสร้างแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดีย

หลักสูตร การสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

หลักสูตร เตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นครูที่ครองใจนักเรียน

หลักสูตรความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรเจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรครูผู้นำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน ภายใต้โครงการส่องทางทุน กสศ.

หลักสูตรการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”