รับสมัครน้องๆ ม.4-6 เข้าอบรม “ค่ายครูคอมพิวเตอร์ & นักพัฒนาสื่อ มน.” วันที่ 22 – 26 เมษายน 2567

0
325

รับสมัครน้องๆ ม.4-6 เข้าอบรม “ค่ายครูคอมพิวเตอร์ & นักพัฒนาสื่อ มน.” วันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

📌📌ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ์คัดเลือกเป็นนักเรียนโควตา หลักสูตร กศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อและสื่อสารการศึกษา