การสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน ด้วย Google forms

0
833

บทความนี้เป็นการแนะนำการสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก และให้คะแนนแต่ละตัวเลือกไม่เท่ากัน ด้วย Google forms