การใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบีบอัดไฟล์

0
418

ซิปไฟล์ คือ การบีบอัดไฟล์ เป็นส่วนสำคัญของพื้นที่ทำงานแบบดิจิทัล ซิปไฟล์จะใช้การบีบอัดเพื่อให้ส่งข้อมูลได้มากขึ้นด้วยความเร็วที่เร็วกว่าที่เคยเป็นไปได้

การทำงานของซิปไฟล์ จะเข้ารหัสข้อมูลให้เป็นแบบที่มีจำนวนบิตน้อยลงโดยการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกไป “การบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสีย” นี้ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลดั้งเดิมทั้งหมดจะอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์