ทปอ. เปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือ TCAS67 แล้ว

0
848

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือ TCAS67 แล้ว โดยคู่มือจะมีคำอธิบายข้อมูล กติกา TCAS รอบต่างๆ ขั้นตอนการสมัครสอบ TGAT TPAT และ A-Level รวมถึงขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ์ และสละสิทธิ์ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.mytcas.com/docs/