การเขียนโปรแกรมลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

0
1419

       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) คือ ชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการและความถูกต้อง เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสาร โปรแกรมสำหรับวาดภาพ เป็นต้น

        การเขียนโปรแกรม (Programming) คือ การเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนให้กับคอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับและรูปแบบที่กำหนดไว้

          การฝึกเขียนโปรแกรมนั้น เป็นการฝึกใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถฝึกเขียนโค้ดแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยการใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม โดยมีวิธีการดังนี้

กิจกรรมหนูแย้มจอมซน

พิจารณาแผนที่ด้านล่างและตอบคำถามว่าหากหนูแย้มเดินตามโปรแกรมในแต่ละข้อ จะเก็บอะไรได้บ้าง


การเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานตามต้องการในโปรแกรม Code.org

พาเจ้าซอมบี้ไปหาดอกทานตะวัน แต่อยู่ให้ห่างๆจากเจ้าจอมเขมือบไว้! ต้องสั่งให้เดินทางไปในเส้นทางใด

Code.org – คอร์ส 3: เขาวงกต #2


ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอ้างอิง

“การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/withyakarkhanwnm1/kar-kheiyn-porkaerm-beuxng-tn สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563