การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

0
1041

การใช้งานไอทีเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน อย่างไรก็ตามการใช้งานไอทีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น การเรียนรู้ การทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ


การศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน

การใช้งานไอทีในปัจจุบันมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทุกระบบที่ให้บริการมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานทั้งสิ้น ซึ่งบางระบบให้ชำระด้วยเงิน หรือบางระบบชำระด้วยการกรอกข้อมูลต่างๆ เป็นข้อแลกเปลี่ยน เงื่อนไขการใช้งาน อาจจะถูกกำหนดด้วยข้อตกลงในลักษณะต่างๆ เช่น

1. ลิขสิทธิ์ (Copyright) ลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่าง แต่สามารถถือเอาได้และกฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive rights) ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น โดยหลักแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะรูปแบบของการแสดงออกของความคิด (expression of ideas) ไม่คุ้มครองถึงตัวความคิดที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ปรากฎออกมา งานลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมี “ความใหม่” (novelty) ขอเพียงให้เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเอง (original) ไม่ลอกเลียนแบบใคร และเป็นการสร้างสรรค์โดยใช้ความพยายามและสติปัญญาในระดับหนึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว

2. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้ง ภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม

ข้อกำหนดการใช้ผลงานต่างๆ จะแทนด้วยสัญลักษณ์ เช่น

อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY)

อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA)

อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND)

อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC)

อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA)

อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA)


แนวทางการใช้ไอทีอย่างปลอดภัย

การใช้งานไอทีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานไอทีผ่านสมาร์ทโฟน ที่มักจะมีแอปพลิเคชันจำนวนมากให้เลือกติดตั้งได้ฟรี แต่มีเงื่อนไขบางประการ ซึ่งหลายคนมักจะละเลยในการอ่านเงื่อนไขเหล่านั้น การใช้ไอทีให้ปลอดภัยจำเป็นต้องเข้ามจในประเด็นต่างๆ ดังนี้


กิจกรรม

            ถ้านักเรียนไม่มีแฟลชไดรว์ เมื่อมาเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแล้วต้องนำไฟล์งานกลับไปทำต่อที่บ้าน นักเรียนจะแก้ปัญหาในการเก็บข้อมูลอย่างไร ให้อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด