ซอฟต์แวร์ประยุกต์

0
3065

ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามลักษณะของแพลตฟอร์ม

ซึ่งขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์นั้นๆ ได้แก่

1.1 โปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, iWork Pages,OpenOffice Writer, LibreOffice Text Document

1.2 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา เช่น Office 365, Google Docs

1.3 โปแรกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้งานผ่านเบราเซอร์ เช่น Office 365, Google Docs


2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามลักษณะการใช้งาน

2.1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานทั่วไป

ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์ความสามารถตัวอย่าง
ประมวลผลคำสร้าง ตกแต่งเอกสารMicrosoft Word, iWork Pages, OpenOffice Writer, LibreOffice Text Document, Google Docs
ตารางคำนวณสร้างตารางงานเพื่อใช้ในการคำนวณMicrosoft Excel, iWork Numbers, OpenOffice Calc, LibreOffice Spreadsheet, Google Sheets
นำเสนองานสร้าง ตกแต่งสไลด์นำเสนอMicrosoft PowerPoint, iWork Keynote, OpenOffice Impress, LibreOffice Presentation, Google Slides
คอมพิวเตอร์กราฟิกสร้าง ตกแต่งภาพAdobe Photoshop, Paint, GIMP


2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับสื่อสารและทำงานร่วมกัน

ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์ความสามารถตัวอย่าง
รับ-ส่งข้อความผู้ใช้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถรับ-ส่งข้อความซึ่งกันและกันได้Facebook Messenger, Line
รับ-ส่งอีเมลผู้ใช้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกันและกันได้Outlook, Gmail
จัดเก็บ/แบ่งปัน ข้อมูลออนไลน์ให้บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งสามารถแบ่งปันแก่สมาชิกได้Google Drive, Microsoft OneDrive, iCloud, DropBox