การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

0
421

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงทุกสิ่งรอบตัวให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ทำให้ชีวิตเราดำเนินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังอาจเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์ มีมารยาท มีความรับผิดชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สร้างความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น


แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

1. ปฏิเสธการรับข้อมูล โดยไม่เปิดดู ไม่บันทึก และไม่กดไลค์ (Like)

2. ไม่ส่งต่อ ไม่แชร์ ไม่เผยแพร่ เพราะนอกจะกระจายข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแล้ว ยังอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. แจ้งครูหรือผู้ปกครอง

4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลเว็บไซต์นั้น

5. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบไม่จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น


แนวทางการพิจารณาเนื้อหาก่อนเผยแพร่ข้อมูล

1. ความเป็นส่วนตัว ต้องเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวกับใคร สามารถเปิดเผยต่อผู้อื่นได้หรือไม่

2. ความถูกต้อง ข้อมูลที่ใช้มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อมูล ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน

3. ทรัพย์สินหรือความเป็นเจ้าของ ต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูล มีความสำคัญหรือมูลค่ามากน้อยเพียงใด ให้ความเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

4. การเข้าถึง เป็นการระบุให้บุคคลหรือองค์กรใดมีสิทธิ์ในการเข้าถึง


การสร้างและแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน

ข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร รูปภาพ หรือวิดีทิศน์ นับว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญหาประเภทหนึ่งที่เจ้าของสามารถแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้ เช่น การใส่ชื่อ การระบุสัญลักษณ์ การใส่ลายน้ำ เป็นต้น


มารยาทในการติดต่อสื่อสาร

1. มารยาทในการใช้อีเมล

            – ใช้ภาษาสุภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น เหมาะสมกับกาลเทศะ

            – ใช้อักษรตัวหน้าเฉพาะข้อความที่ต้องการเน้นเท่านั้น

            – ระบุหัวเรื่อง ชื่อผู้ส่งให้ชัดเจน

            – เนื้อหาไม่ไปในทางที่เสื่อมเสีย

            – หลีกเลี่ยงการแนบไฟล์ขนาดใหญ่ ควรใช้การส่งลิงก์แทน

            – ไม่ลักลอบส่งอีเมลโดยการปลอมแปลงชื่อผู้ส่งคนอื่น

            – ไม่ส่งต่ออีเมลลูกโซ่ (เป็นอีเมลที่ระบุว่าต้องส่งให้ครบ xx คนแล้วจะโชคดี)

            – ไม่ส่งอีเมลขายสินค้า โฆษณา หรือข้อความก่อกวนผู้รับ

2. มารยาทในการใช้แชทหรือเครือข่ายสังคม

            – ไม่ใช้ข้อความที่เป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหาระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม

            – หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์

            – ไม่สวมรอยหรือแอบอ้างเป็นผู้อื่น