สร้างใบงานด้วย Google Docs พร้อมวิธีแชร์ให้นักเรียน

0
1186

ครูไอทีส่งเสริมให้คุณครูลดการใช้กระดาษโดยการสร้างใบงานด้วย Google Docs พร้อมวิธีแชร์ให้นักเรียนใช้งาน พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย