หลักสูตรออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

0
307

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น การนำ AR มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเป็นการยกระดับการเรียนรู้ และเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ สร้างเสริมจินตนาการ ถ้าลองใช้ AR ในชั้นเรียนวันนี้แล้วจะพบว่านักเรียนของคุณครูจะสนุกกับการเรียนรู้ได้มากแค่ไหน!

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนที่ตอบโจทย์ความสนใจในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะศตวรรษที่21 ของผู้เรียนโดยการใช้เทคโนโลยีในโลกเสมือนจริง Immersive Technology มาสร้างสื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

Learning Outcomes

สามารถเรียนรู้ความหมายของ Immersive Technology
สามารถเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ Immersive Technology ในการศึกษา
สามารถเรียนรู้รูปแบบของ Immersive Technology ความหมายของ AR และ VR
สามารถเรียนรู้หลักการของ AR และแอปพลิเคชั่น สำหรับการใช้งาน AR
สามารถเรียนรู้อุปกรณ์การใช้งาน VR
สามารถเรียนรู้Case Study การใช้งาน VR ในการศึกษา